Những cuộc "chơi cho vui"

Xin các bạn bấm vào tên bài sau để đọc.
NHỮNG CUỘC "CHƠI CHO VUI"

quang vu

Đà Nẵng Mùa Này Có Cá Gì Ngon

Bác ơi

Đà Nẵng mùa này có cá gì ngon ?

Linh Đàn

LÀM MÌNH NHỚ

Rễ phượng già trồi lên mặt đất làm HSB thương nhớ tuổi thơ. Riêng mình (LĐ)cũng thấy bâng khuâng gốc me nhà Văn Hóa Bà Rịa xứ người ta mà khách của mình ngồi nói thơ trên những rễ me trồi lên thay ghế. những cuộc hội ngô bất ngờ gốc me ấy có duyên dữ lắm khi nào đến mình cũng gặp nhau với lớp bạn già nào GS Thanh Trúc (Trà Trì) Phạm Sinh Châu (Phú Hậu) Lộng Chương (Bộ Bản) Hải Thụy (Hưng Nhơn) Lê Thiên Minh Khoa (Gia Bình) Hoàng Thi Tâm (Lễ Môn) lâu lâu có Hoàng Dự (Nại Cửu) cũng lâu lâu có Thanh Bá (Hải Lăng) và nhóm Quảng Trị ở Ngãi Giao như Trương Nguyễn Tư Ngoan Trần Ngọc Viện chẳng hạn và nhất thầy Ấn (Nại Cửu) ở gần đó và tôi là Linh Đàn (Lan Đình). Rồi từ ngày gốc me ấy bị ủi đi nhóm Quảng Trị mình tứ tán Hội Thơ Lan Đình - Bà Rịa cũng không còn sinh hoạt làm mình nhớ lại :
Từ ngày có Lan Đình
Trên sàn nứa Sông Dinh
Mình ngỡ là quê nội
Chiếu thơ trải với tình

LINH ĐÀN